Al2-24mrd инструкцияНазвание файла: jy992d97101g.pdf
Размер файла: 282 Килобайт
Количество загрузок: 1634
Скачать: jy992d97101g.pdf

Wejścia umieszczane są po lewej stronie bloku, natomiast wyjścia po prawej. ExpansionFour expansion boards are currently available 4 digital 24V DC inputs with two integrated counters, 4 digital 240V AC/DC inputs, 4 relay outputs and 4 transistor outputs. Europe (EMEA) We have a comprehensive distribution network with headquarters and partner companies throughout the EMEA region. Ani bloczków, ani funktorów nie można obracać, więc opisana wyżej reguła jest zawsze prawdziwa. W symbolach wejść i wyjść bitowych znak „>” umieszczany jest na tle szaroniebieskim, natomiast w liczbowych – na zielonym. Wróćmy jednak do interfejsu użytkownika.Bloki odpowiedzialne za wyświetlanie etykiet i czasów podłączone są do sygnału ALWAYS ON (M01) i wyświetlane zawsze. Bramkowanie zastosowano po to, aby nie było możliwe wprowadzanie nastaw w trybie odmierzania czasu. W okienku właściwości licznika (rysunek 11) wprowadzono nastawę minimalną, tj. liczbę 1, od której rozpoczyna się nastawę czasu.

Похожие записи: